آخرین خبرها
خانه / ضمیر ناخودآگاه

ضمیر ناخودآگاه

ضمیر ناخودآگاه

چگونه زمان را به طور ذهنی علامت گذاری کنیم؟

خط زمان

شما چگونه زمان را به طور ذهنی علامت گذاری می کنید؟ خطوط زمان به توانایی شما در علامت گذاری زمان بر می گردد. ما در بارهی زمان به راههای بخصوصی فکر می کنیم. تصاویر گذشته در مکانی متفاوت نسبت به تصاویر آینده قرار دارند. اگر پیرامون حوادثی که در گذشته …

ادامه مطلب »

قدرت ضمیر ناخودآگاه تان آزادراهی به سوی تحول!

قدرت ضمیر ناخودآگاه تان آزادراهی به سوی تحول! این طور فکر کنید که ذهن شما از بخش خودآگاه و ناخودآگاه تشکیل شده است. ذهن خود آگاه شما بخشی از ذهن شماست که تجزیه و تحلیل می کند، نقد می نماید و به صورت منطقی در تمام طول روز فکر می …

ادامه مطلب »